Logo
Icon

"Dokumentacja: Pośrednictwo pracy"

Books
Icon

Opis systemu


Program do administracji opieki może być używany zarówno przez firmy załatwiające pracę dla opiekunek, jak też i przez współpracujące firmy zalatwiajace opiekę dla starszych i schorowanych osob.

Program do administracji opieki może być używany zarówno przez firmy załatwiające pracę dla opiekunek, jak też i przez współpracujące firmy zalatwiajace opiekę dla starszych i schorowanych osob.

Program ten pozwala zautomatyzowac wiele czasochłonnych funkcji, jak tłumaczenie ankiet, pokazując, kto jest zainteresowany poszczególnymi Ofertami Pracy, automatycznie adresując e-mail, pokazując status Ofert Pracy, udostępniając zdjęcia opiekunek oraz ich dane i życzenia dotyczące pracy, pokazując na mapie miejsce pracy i wiele innych.

Opiekunki rejestrują się na otrzymanej stronie internetowej i załączają zdjęcie. Po zarejestrowaniu mogą automatycznie wybrać interesującą ich pracę. Informacja o nich zostaje wysłana w języku niemieckim do agencji w Niemczech, jak wyżej opisano. Informacje o współpracujących agencjach bedą rejestrowane umożliwiając wysylanie e-mailów z programu z minimum nakładu pracy.

Ten sam program można używac przy współpracy z Anglią i krajami skandynawskimi. Program można w prosty sposob rozszerzyć na inne języki (francuski, rosyjski, chiński itd).

Osoby potrzebujące opieki

Icon

Rejestracja jako użytkownik


Potrzebujący opieki rejestrują się na pierwszej stronie firmy zajmującej się poszukiwaniem opiekunek dla swoich klientow. Jeśli rejestracja dokonywana jest w Niemczech, to proponowanym językiem jest język niemiecki:

Login

Po wysłaniu tych danych otrzymuje się na podanym adresie e-mail link, aktywujący rejestrację. Użyty adres E-Mail jest kluczem dojścia do swojej strony z ankietą u firmy pomagającej potrzebującym opieki.

Jeśli potrzebujący opieki nie ma adresu E-Mail, lub dostępu do internetu, wówczas firma opiekująca może stworzyć jego stronę i wpisać na nią dane dotyczące opieki.


Icon

Ankieta potrzebującego opieki


Tutaj wypełnia się dane dotyczące osoby potrzebującej opieki, oraz życzenia dotyczące opiekunki:

bbp
bbp
bbp
bbp

Dane z ankiety mozna automatycznie przekształcić w formę nadającą się do wydrukowania oraz do podpisania jako umowa. Tą funkcję aktywuje się naciskajac na znaczek:

bbp

na dole ankiety. Dane z pierwotnej ankiety przekształcone w ten sposób, że pokazane jest tylko to, co zostało wybrane, zamiast tego, co mozna było wybrać. Ta forma nadaje się do wydruku i podpisania zawartej umowy. Zobacz: Wydruk ankiety

Opiekunki

Icon

Rejestracja jako użytkownik


Osoby mające ochotę pracować jako opiekunki rejestrują się na pierwszej stronie firmy zajmującej się poszukiwaniem pracy dla opiekunek. Jeśli rejestracja dokonywana jest w Polsce, to proponowanym językiem jest język polski:

Login

Po wysłaniu tych danych otrzymuje się na podanym adresie e-mail link, aktywujacy rejestrację. Użyty adres E-Mail jest kluczem dojścia do swojej strony z ankietą opiekunki.

Jeśli opiekunka nie ma adresu E-Mail, lub dostępu do internetu, wówczas firma zatrudniająca może stworzyć jej stronę i wpisać na nią dane dotyczące opiekunki.


Icon

Ankieta opiekunki


Tutaj osoba pracujaca jako opiekunka wpisuje dane o sobie, o charakterze poszukiwanej pracy, interesującym obszarze itp. Zamieszcza się tutaj rownież zdjęcie.

Questionary

Tutaj uaktualnia się też swoje dane: adres, nr. telefonu, okres kiedy można podjąć pracę itp.


Icon

Oferty pracy dla opiekunek


Oferty pracy dostępne są już przed zalogowaniem do systemu, a więc dla osob nie zarejestrowanych jako opiekunki. Po zalogowaniu mają użytkownicy dodatkowo możliwość zgłoszenia zainteresowania wybranymi ofertami.

Job

Icon Po naciśnięciu znaczka otwiera się nowa strona pokazująca na mapie miejsce pracy:

map

Pośrednik opiekunek

Icon

Selekcja pracowników


Po zalogowaniu się, pośrednik opiekunek dostaje się na stronę selekcji pracowników.

Worker Selection


Szukaj pokazuje wszystkich pracowników spelniających warunki selekcji. Wszystkie pola oprócz identyfikacji (Id) można wypelniać fragmentami informacji. Tak np. wpisanie ett jako imię pozwoliłoby wyselekcjonowac pracownika nr. 8. Rezultat powyższego wyboru:

Selected

Naciśnięcie na przycisk Nowa rejestracja tworzy nową stronę pracownika, ktorą pośrednik opiekunek może sam wypełnić w przypadku, gdy opiekunka nie dysponuje internetem, lub nie ma konta E-Mail.

Naciśnięcie na link w kolumnie Pracownik pokazuje stronę Ankieta wybranego pracownika.

Umieszczenie wskaźnika w kolumnie Info pokazuje oferty pracy wybrane przez pracownika. Umieszczenie wskaźnika nad tekstem Info pokazuje znaczenie informacji w tej kolumnie. Małe litery wskazują na negatywną wartość właściwosci, duże zaś pozytywną. Cyfra pokazuje znajomość jezyka niemieckiego.

Icon

Ankieta opiekunki (wersja pośrednika)


Ta ankieta jest prawie identyczna do ankiety widzianej przez opiekunki.

Ankieta

Różnicą są 2 przyciski na dole strony.

Print Version Pozwala uzyskać informacje w formie do druku w wyselekcjonowanym języku. Forma po polsku służy jako dokumentacja na papierze, w celu zabezpieczenia danych w archiwum. Wersja niemiecka może być skopiowana i wysłana poprzez E-Mail do współpracujcej firmy niemieckiej, jako dane zainteresowanej ofertą opiekunki. Zobacz Dane opiekunki w formie do druku lub E-Mail

Mail Pozwala wysyłać bezpośrednio wiadomości do opiekunki w formie E-Mail. Proponowane: adres odbiorcy, adres nadawcy, temat, pozdrowienie są już automatycznie wypełnione. Zobacz E-Mail do opiekunki

Icon

Ankieta opiekunki (wersja do druku)


Ta forma ankiety jest używana do wydruku oraz do przesłania drogą elektroniczną (E-Mail). Pokazana jest wersja niemiecka:

Questionary
Icon

Wykaz wstępnie zarejestrowanych


Ta strona pokazuje osoby, ktore zaczęły rejestrować się jako opiekunki, lecz nie potwierdziły (tj. uaktualniły) rejestracji:

Questionary

Adresy w kolumnie E-Mail są linkami do wysłania wiadomosci E-Mail z automatycznym wypełnieniem znanych wartości. Działa to dokladnie tak samo, jak i dla zarejestrowanych opiekunek.

Remove służy do usuwania wstępnych rejestracji

Icon

E-Mail do opiekunki


E-Mail

Pozwala wysyłać bezpośrednio wiadomości do opiekunki w formie E-Mail. Proponowane: adres odbiorcy, adres nadawcy, temat, pozdrowienie są już automatycznie wypełnione.

Zwróć uwagę na adres odbiorcy: uwydatniony i w czerwonym kolorze. Oznacza to, że adres E-Mail jest błędny i że wiadomosc nie może byc przekazana. Taka sytuacja istnieje, gdy opiekunka nie ma adresu E-Mail i została zarejestrowana przez pośrednika.

Icon

Selekcja ofert pracy


Job Selection

Nacisniecie na przycisk Nowa rejestracja tworzy nowa stronę ofert, ktorą pośrednik opiekunek wypełnia otrzymanymi z Niemiec danymi.

Szukaj pokazuje wszystkie oferty pracy spełniajace warunki selekcji. Rezultat powyzszego wyboru:

Selected

Naciśnięcie na Oferta pokazuje stronę wybranej oferty z możliwością jej redagowania.

Icon

Redagowanie oferty pracy


Wybrana lub nowa oferta pokazuje się na nowej stronie. Tutaj należy wybrac firmę, ktora złożyła tą ofertę. Obszar podaje miejsce pracy, zaś Mapa może się różnić, jeśli w pierwszej podano nazwę polską np. Monachium - Mapa: München. Różnica występuje również, jeśli jest kilka miejscowosci o tej samej nazwie.

Aktualna pozwala wybrać, czy oferta jest Nowa, tj. jeszcze niedopuszczona do wglądu, aktualna, lub nieaktywna. Ta ostatnia powoduje, że jest niewidoczna dla opiekunek, lecz może być znowu uaktualniona, gdy poprzednia opiekunka kończy swój turnus.

Ankieta

Mail Pozwala wysyłać bezpośrednio w formie E-Mail wiadomości do firmy, ktora dostarczyła ofertę. Proponowane: adres odbiorcy, adres nadawcy, temat, pozdrowienie są już automatycznie wypełnione. Zobacz E-Mail do firmy

Icon

Selekcja firm współpracujących


Wybór firmy współpracującej jest identyczny dla firm zatrudniających opiekunki oraz dla firm zajmujących się osobami potrzebującymi opieki. Dlatego też ta strona jest wspólna dla obu firm

Firma Selection

Naciśnięcie na przycisk Nowa rejestracja tworzy nową stronę firm współpracujących.

Szukaj pokazuje wszystkie firmy współpracujące spełniajace warunki selekcji. Wszystkie pola oprócz identyfikacji (Id) można wypełniać fragmentami informacji. Tak np. wpisanie piek jako firma pozwoliłoby wyselekcjonowac firmę nr. 3. Rezultat powyższego wyboru:

Selected

Naciśnięcie na Nazwa pokazuje stronę wybranej firmy z możliwością jej redagowania.

Icon

Redagowanie danych firmy współpracującej


Redagowanie danych firmy współpracującej jest identyczne dla firm zatrudniających opiekunki oraz dla firm zajmujących się osobami potrzebującymi opieki. Dlatego też ta strona jest wspólna dla obu firm.

Wybrana lub nowa firma współpracujca pokazuje się na nowej stronie.

Firma data

Mail Pozwala wysyłać bezpośrednio wiadomości do wybranej firmy, w formie E-Mail. Proponowane: adres odbiorcy, adres nadawcy, temat, pozdrowienie są już automatycznie wypełnione. Zobacz E-Mail do firmy.

Icon

E-Mail do firmy współpracującej


E-Mail do firmy współpracującej jest identyczny dla firm zatrudniających opiekunki oraz dla firm zajmujących się osobami potrzebującymi opieki. Dlatego też ta strona jest wspólna dla obu firm

Wybrana lub nowa firma współpracująca pokazuje się na nowej stronie.

Firma e-mail

Pośrednik potrzebujących opieki

Icon

Selekcja potrzebujących opieki


Job Selection

Status ma nastepujace wartości:

  • Wszystkie - bez ograniczeń
  • Szukający - czekający na opiekunkę
  • Otrzymali - opiekunka została przydzielona
  • Pasywni - nie aktualni obecnie
  • Usunięci - zerwali kontakt z pośrednictwem
  • Nowe - oferowanie zatrudnienia dla opiekunek jeszcze nie rozpoczęte

Naciśnięcie na przycisk Nowa rejestracja tworzy nową stronę potrzebujących opieki, ktorą pośrednik wypełnia danymi otrzymanymi od przedstawiciela osoby potrzebującej opieki.

Szukaj pokazuje wszystkie ankiety spełniające warunki selekcji. Rezultat pokazanego wyboru:

Selected

Naciśnięcie na Potrzebujący opieki pokazuje jego ankietę z możliwością jej redagowania. Strona ta jest identyczna (Oprócz możliwosci zmiany statusu), do ankiety potrzebujących opieki.

Icon

Ankieta w formie do druku (DE)


Dane z pierwotnej ankiety, wypełnionej przez przedstawiciela potrzebującego opieki, lub pośrednika potrzebujących opieki, (zobacz: Ankieta potrzebującego opieki) przekształcone w ten sposób, że pokazane jest tylko to, co zostało wybrane, zamiast tego, co można było wybrać. Ta forma nadaje się do wydruku i podpisania zawartej umowy.

bbp
bbp
bbp
bbp

Tą samą ankietę można wydrukować w języku polskim, aby przesłać ją do współpracujących firm w Polsce. Zobacz: Ankieta do druku po polsku

Icon

Ankieta w formie do druku (PL)


Wybierając język polski, ta sama ankieta zostaje przetłumaczona. Teraz można ją wysłać do współpracujących firm w Polsce. Ułatwia to sporządzanie Ofert Pracy dla opiekunek oraz wysyłanie informacji do nich.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że teksty pisane własnoręcznie, tzw. wolny tekst, nie są tłumaczone!

bbp
bbp
bbp
bbp

Jacek K. Heisig

Diskette, J. Heisig
Founder & CEO
Jacek K. Heisig

mkbiz.pl
mkbizon.net
polska-opiekunka.pl
jacek.heisig@gmail.com

mkb Engine on Net